top of page
Acting & Drama Classes

Homeòstasi Global Integrada

La Homeòstasi Global Integrada contempla la capacitat del cos per sanar-se amb els seus propis mitjans de qualsevol condició (lesions, desequilibris somàtics) que no suposi una patologia greu. Per això, treballem la tensió, el dolor, l'ansietat o qualsevol desequilibri contemplant el teu estat físic, mental i emocional de manera holística. Analitzant i entenent la interrelació i codependència de cadascun d'aquests components en el procés de sanació integral del cos. L'objectiu és aconseguir una recuperació no transitòria global, que et permeti dirigir-te cap a un estat de salut, benestar, energia i confiança progressius i estables a la teva vida.

Singing & Dance
1. Tensió

El cos reflexa l’estat intern, emocional i mental, d’una persona. Si estem preocupats, estressats o espantats, el cos esdevé tens i expressarà inevitablement aquesta tensió. Si estem tranquils, segurs, en silenci, el cos es relaxa i esdevé present, atractiu i creatiu en les seves respostes.

 

El cos és un camí molt valuós i únic per treballar qualsevol aspecte somàtic de la persona. Un cos relaxat ens permetrà accedir a tot el nostre registre físic i emocional. Un cos flexible, obert, és capaç d’adaptar-se i respondre a qualsevol estímul o esdeveniment de forma àgil, sorprenent i creativa.

 

En la primera sessió, aprendrem com relaxar el cos profundament i les implicacions d’aquest treball a nivell mental i emocional.

2. Reaccions

Davant d’un repte, el cos, de forma natural, es tensa. La ment s’accelera. La nostra atenció queda parcial o totalment paralitzada per creences, conclusions i expectatives que tenim sobre nosaltres mateixos. La por ens inunda. 

En la segona sessió, investigarem aquest fenomen que anomenarem reacció. Treballarem reaccions comuns que experimentem a la nostra vida, identificant el conjunt de  tensions, creences i emocions que les conformen. A continuació, escollirem una reacció principal que ens identifica i afecta de forma rellevant i aprendrem com aturar-la. 

Aturar una reacció ens permetrà alliberar no només les tensions físiques associades, sinó també les emocions, creences i limitacions perceptuals que la conformen. Aturar una reacció aporta una experiència semblant a treure’s un pes de sobre: tota l’energia invertida en sostenir la reacció queda alliberada. El cos recupera la lleugeresa, agilitat i creativitat que li són pròpies. El cap esdevé lliure de conclusions i limitacions instal·lades. S’obre un nou registre de possibilitats físiques i mentals que potser mai abans havíem contemplat.

3. Atenció

Una de les funcions somàtiques més determinants a l’hora de definir qui som i com actuem és la nostra atenció. És a través de l’atenció que puc entendre en profunditat les meves circumstàncies vitals i respondre a cada moment amb sensibilitat i eficiència. 

Una atenció no unificada —fragmentada en diversos objectes d’atenció— farà que part de la meva energia quedi diluïda en aspectes sovint perjudicials: reflexions, creences o l’observació i crítica de mi mateix. Una atenció fragmentada es fa evident en el nivell de presència de la persona, en la profunditat emocional que és capaç d’assolir, així com, especialment, en la seva habilitat per adaptar-se de forma àgil i creativa a la seva vida.

4. El Fluxe Creatiu

A occident, associem sovint la consciència amb una funció o fenomen que té lloc a la nostra ment. Tanmateix, si prestem atenció a moltes situacions de la vida, observarem que, de vegades, sabem coses sense haver-les pensat abans — sovint, fins i tot, sense ni tan sols entendre-les. És el que s’anomena coneixement intuïtiu. En anglès, embodied knowledge.

En sessions avançades, explorarem la capacitat del cos de percebre i entendre el seu entorn. Investigarem la hipòtesi de que el cos pugui tenir consciència de la seva existència més enllà de la intervenció de la ment. L’objectiu no serà cap altre que guanyar confiança i experiència en l’ús d’una habilitat que tots tenim i que obre les portes a una vida de qualitat i sensibilitats singulars.

 

Esdevenir conscients de la consciència del cos ens ajudarà a relaxar el control mental, permetre la incertesa, i accedir a tot el potencial perceptiu i sensitiu del nostre cos. Accedir a aquest potencial ens permetrà endinsar-nos en els misteris de la creativitat i d'una vida plena de sentit i propòsit.

Em dic Ivan Andrade

Sóc un Professional Qualificat del Mètode Grinberg i practicant de la Meditació Vipassana.

 

Després de més de 20 anys d'experiència professional com a actor i terapeuta, treballant i aprenent de persones i professionals dels cinc continents, vaig fundar el Projecte El Cos Conscient, amb el que vull ensenyar a les persones a reconnectar amb el seu jo veritable a través dels seus cossos, per viure, de nou, una vida significativa, plena de salut, benestar i propòsit.

També ensenyo a actors i persones interessades en la creativitat com permetre la por com una experiència natural que ens ha de permetre trobar noves maneres de ser, expressar-nos, i apropar-nos a una versió més veritable i més gran de mi mateix.

Ivan Andrade.jpg
bottom of page