top of page
Acting & Drama Classes

Presència Escènica
Programa de desenvolupament integral, artístic i creatiu, El Cos Conscient

Singing & Dance

El Cos Conscient és un programa enfocat en el desenvolupament d’una consciència corporal profunda com a requisit previ a qualsevol treball escènic. Proposa identificar i comprendre els diferents processos somàtics que tenen lloc en la nostra experiència, per tal d’assolir un coneixement del nostre cos i un control sobre la nostra atenció que ens obri les portes a un treball escènic nou, sorprenent, intens i creatiu. 

 

La nostra meta serà assolir una qualitat de treball a la qual intensitat, veritat i sorpresa siguin atributs distingibles de la nostra feina. Per aconseguir-ho, el primer pas serà posar el cos a to: investigar les nostres tensions, identificar les nostres limitacions físiques, emocionals o tècniques, així com augmentar el nostre nivell d'energia fins a aconseguir un estat de relaxació, silenci, concentració, llibertat i presència. Aquest estat d’alta fisicalitat, connexió i energia ens obrirà el camí cap a una experiència de solidesa i confiança —personal i escènica— que ens permetrà fer el següent pas: cedir el control del cap al cos. Serà llavors quan les nostres accions i moviments començaran a emergir de forma natural i creativa, com a respostes orgàniques als estímuls externs o a les necessitats expressives del propi cos. Començarem a sentir-nos molt vives, a la vida i a l'escenari. Tindrem accés a espais molt valuosos de veritat personal i escènica. Començarem a viure, de forma habitual, en un estat de flux creatiu.

Continguts

Al llarg de tot un any, transitarem d’un treball més somàtic d’exploració i comprensió del nostre cos cap a un treball més escènic, amb propostes individuals i grupals que ens permetran investigar-nos com a éssers vius i com a artistes creatives, amb exercicis i presentacions que ens permetran posar en pràctica, dalt de l'escenari, el paradigma explorat al llarg del curs. El recorregut queda dividit en tres blocs:  

1. Tensió / Soroll... Reacció

Davant d’un repte, el cos, de forma natural, es contrau; la ment s’accelera o es bloqueja; la por es desperta i la nostra atenció queda parcial o totalment envaïda per creences, expectatives i conclusions que tenim sobre nosaltres mateixes o sobre allò que anem a fer. La primera part d’aquest programa estarà dedicada a investigar en profunditat aquesta resposta natural del cos que anomenarem reacció. Un cop identificades les nostres reaccions més rellevants, aprendrem com desactivar-les, primer, deixant anar les tensions més superficials del cos. Després, anirem més profund, entenent la relació entre aquestes tensions internes i les nostres “preocupacions” com a intèrprets: la por a fallar, el desig d’agradar, el dubte sobre el talent propi, expectatives al voltant d'una carrera professional, etc. Investigar i desfer aquestes tensions profundes ens permetrà abandonar esforços que carreguem cada dia en els nostres cossos, augmentar, en conseqüència, el nostre nivell d'energia, i situar-nos en un nou nivell de consciència personal i artística.

2. Relaxació / Silenci... Percepció

Conèixer i desactivar les nostres reaccions ens permetrà accedir a una experiència molt valuosa: el silenci mental. I amb aquest, començarem a experimentar estats d’atenció i percepció plenes que ens permetran mantenir-nos, sense esforç, en l'aquí i l'ara. És així com començarem a desenvolupar el nivell de presència objectiu d'aquest curs. Des d'aquest silenci i aquesta atenció, altres qualitats subtils començaran a esdevenir més òbvies en la nostra percepció, com el flux d'energia, les emocions o el flux de la por, totes elles essencials per poder oferir un treball sensible i intens, que toqui l'espectador. Serà així com l’emoció del text, la tensió del personatge o la veritat de l’escena començaran a aparèixer de forma espontània, orgànica, sorprenent, tant per al públic com per a nosaltres mateixos.

3. Cos Conscient / Flux Creatiu

Un cos relaxat i ple d’energia esdevé espontani, lliure, present i creatiu de forma automàtica... sempre i quan el cap li'n doni permís. En aquesta darrera fase, entendrem què vol dir treballar des del cos: com situar-nos en un estat en què cedim el control mental i permetem que les coses passin. Experimentarem com, quan deixem anar, moltes limitacions personals, físiques o tècniques, de cop, desapareixen. Notarem com el nostre cos recupera la seva potència original i una intuïció —intel·ligència, consciència— nova, diferent, sorprenent, més enllà del que coneixíem. Estarem alliberant espais del nostre potencial personal i artísic que, potser fins ara, ens eren desconeguts. Estarem accedint a espais molt valuosos de veritat personal i significat escènic. Estarem connectant-nos amb un estat de flux creatiu: una qualitat de treball que ens transformarà en intèrprets sorprenents, creatius, radiants, plens d'energia, capaços d'abordar reptes escènics que potser mai abans havíem imaginat.

Seran 24 setmanes d’intens recorregut a través d’aspectes tècnics i personals que ens permetran redescobrir, alliberar i potenciar la màquina més complexa, misteriosa i sorprenent que existeix: el nostre cos.

Objectius

“We are supposed to create on inspiration, 

but only the subconscious can do that, 

and we can’t control it.”

 

Konstantin Stanislavsky

 • Identificar i explorar en profunditat tensions i limitacions personals —físiques, mentals o tècniques— i aprendre com desactivar-les per poder accedir a tot el meu potencial artístic i personal

 • Entendre la connexió entre un cos relaxat i un estat de flexibilitat i transparència emocional ​

 • Portar el cos a un estat d’alt nivell energètic per tal d’assolir una presència escènica que ens permeti oferir un treball clar i comprensible, intens i creatiu, sense esforç

 • Desenvolupar un nivell de concentració que ens permeti fixar la nostra atenció allà on nosaltres vulguem, sense que el cap es distregui o s’enfoqui en aspectes irrellevants o perjudicials per a la nostra feina

 • Conèixer i interioritzar un estat de treball en el qual el cap cedeix el control al cos, que esdevé així lliure, capaç de percebre, modificar-se i respondre a cada moment de forma sensible, àgil i creativa 

 • El·laborar el nostre entrenament personal adreçat a cobrir les necessitats pròpies o abordar els reptes escènics que ens puguem trobar en qualsevol moment de la nostra carrera

 • Comprendre, dins d’un marc físic i pragmàtic, conceptes habituals del lèxic teatral com "veritat/mentida" escènica, “estar viu” dalt de l’escenari, “imprimir emoció” a l’escena, tenir “personalitat escènica”, o ser “creatiu”

 • Respondre, de manera individual, una pregunta que tot artista hauria formular-se en algun moment de la seva carrera: per què necessito pujar dalt d’un escenari?

Estructura

Aquest curs està dividit en 48 encontres, en els que realitzarem una exploració sensible i profunda del nostre cos somàtic i creatiu, a través de teoria, exercicis d’atenció i meditació, classes de moviment i exercicis escènics (presentacions personals i grupals a l'escenari). 

 

Al final del curs, els participants seran convidats a formar part d’un laboratori de creació col·lectiva que tindrà com a objectiu sintetitzar, en un espectacle, tots els temes, descobriments, preguntes, inquietuds o interessos que s’hagin generat al llarg del curs.

 • Inici del curs: 4 d’octubre 2021

 • Final del curs: 9 de maig 2022

 • Classes regulars, els dilluns, de 9 a 13h, a la sala Dau al Sec de Barcelona.

 • Classes de moviment, els dimecres, de 9 a 11h.

El laboratori de creació col·lectiva, de 60 hores, tindrà lloc entre els mesos de maig i juny, en dates i horaris a concretar.

Cost

Matrícula: 150€

Preu curs complert: 900€ (fraccionable mensual o trimestralment)

 

Laboratori de creació col·lectiva: 250€ (alumnes del curs), 500€ (no alumnes)

 

10% de descompte per a membres de l’AADPC, APdC i Col·lectiu de Companyies Independents de Catalunya.

bottom of page